Prebieha údržba...

Skúste to znova neskôr.

DOMOV>PRIEMYSEL>
PREMYSLENÉ ZARIADENIA V PRIEMYSLE

PREMYSLENÉ ZARIADENIA V PRIEMYSLE

 

Koncepcia inteligentného priemyslu je na Slovensku vo fáze štvrtej priemyselnej revolúcie. Priemyselná výroba v súčasnosti zažíva prechod – prelomovú etapu. Po ére pary, elektriny a počítačov máme na scéne éru digitalizácie.


             Priemyselné revolúcie

 

ANTIK prerazil do priemyselnej sféry svojimi produktami

 

SMART zariadenia:

  • Senzor úrovne vodnej hladiny
  • Vodomer
  • Senzor abnormálneho pohybu
  • Detektor naplnenosti kontajnerov
  • Snímač teploty a vlhkosti
  • Energetický merač
  • Plynomer
  • Snímač verejného osvetlenia

 

 

 

Všetky múdre prístroje od ANTIKu dokážu uľahčiť život v priemyselnej oblasti. Svet Industry 4.0 je postavený na tom, že ľudia, stroje, zariadenia, produkty a logistické systémy vzájomne komunikujú a spolupracujú medzi sebou. Dochádza k totálnemu zasieťovaniu. Dnes sa už zachytávajú informácie, ktoré doteraz nebolo možné zachytiť a vytvára sa tak priestor pre rýchlejšie a správnejšie rozhodovanie. Antik svojou produkciou zvyšuje efektívnosť výrobných strojov, znižuje náklady a šetrí zdroje.

Na výber ponúkame zariadenia, ktoré vám, ako podnikateľovi alebo mestu / obci zjednodušia každodenný život.

Platforma priemyselných senzorov