Prebieha údržba...

Skúste to znova neskôr.

POUŽITIE

 
Transparentné moderné mesto dnes znamená aj dostupnosť pravdivých informácií o životnom prostredí pre občanov. Vďaka technologickému pokroku môžu byť informácie o prašnosti či koncentrácii nebezpečných plynov sledované v každej štvrti či ulici a to za priaznivých nákladov.
#ovzdušie #čistota #eco #smart #green
 
Masové nasadenie kontrolných bodov za minimálne náklady je hlavnou výhodou ANTIK SmartCity riešenia pre oblasť detegovania výšky hladiny vôd a tiež kvality týchto vôd.
#senzor #water #eco #planet
 
Osvetlenie vmímame ako strategické aktívum v majetku mesta. Osvetľovacie body môžu poslúžiť nielen svojmu pôvodnému účelu, ale zároveň pomôcť znížiť náklady na zavedenie iných smart technológii do komunity.
#smart #light #LED #eco
 
Infraštruktúra pre elektrickú mobilitu a zdieľanie vozidiel vie priniesť do komunity nielen pozitívne vnímanie verejnosťou ale pri masovom nasadení mení aj dopravné návyky obyvateľstva.
#traffic #eco #save #green #eco
 
ECO vnímanie planéty ju raz zachráni. Kedy? Teraz! Je najvyšší čas.
#elektromobily #elektromotorky #eco #smartcity
 
Poriadok do parkovania a zároveň viac spravodlivosti pre vodičov prináša okamžitá identifikácia nesprávneho zastavenia vozidiel - či už na miestach so zlou viditeľnosťou, požiarnych vjazdoch či na vyhradených miestach.
#parking #senzor #city