Prebieha údržba...

Skúste to znova neskôr.

Meranie čistoty ovzdušia

Transparentné moderné mesto dnes znamená aj dostupnosť pravdivých informácií o životnom prostredí pre občanov. Vďaka technologickému pokroku môžu byť informácie o prašnosti či koncentrácii nebezpečných plynov sledované v každej štvrti či ulici a to za priaznivých nákladov.

Rozmiestnenie kontrolných miest až na úrovni ulice

Riešením je rozmiestnenie Antik SmartCity snímačov, ktoré sú cenovo dostupné a komunikujú prostredníctvom Antik IoT siete v nízkofrekvenčnom pásme nenáročnom na energiu s pokrytím už vyše 90 % územia Slovenska. 

Tieto SmartCity snímače dokážu na vlastné batérie fungovať až niekoľko rokov. Nepotrebujú žiadnu údržbu a ich prípadne poškodenie je možné ihneď detegovať.

Rýchle a presnejšie detegovanie zdrojov znečistenia ovzdušia

Výsledkom je okamžité detegovanie kvality ovzdušia, kedy sa z cenovo dostupných a veľmi presných snímačov posielajú namerané dáta cez IoT sieť priamo na server, ktorý tieto hodnoty v reálnom čase zároveň vyhodnocuje.

Ak sa udeje akákoľvek zmena kvality ovzdušia, prípadne vznikne nový zdroj znečistenia ovzdušia, koncept SmartCity od ANTIKu dokáže takýto stav zaznamenať a dáta ihneď odoslať na server, kde prejdú ďalšou analýzou. Zároveň, ak sa vytvoria opatrenia na zlepšenie, zachytí sa samotný progres a teda aj to, či sa kvalita ovzdušia skutočne zlepšila.

Snímače dokažu v ovzduší detegovať tieto látky:

  • CO2, 
  • CO, 
  • NO, 
  • NO2 , 
  • O3, 
  • prachové častice PM2.5, PM10, 
  • teplota, 
  • vlhkosť, 
  • atmosferický tlak

  

Takéto zachytenie v počiatočných fázach znamená včasnú, ale hlavne presnú lokalizáciu znečistenia ovzdušia. V neposlednom rade je však samotnou výhodou aj cena. Takéto riešenie je dnes vďaka Antik SmartCity konceptu a jej produktov dostupné pre každú obec, mesto alebo dokonca samotnú domácnosť.

 

Nevystavujme sa preto škodlivému ovzdušiu v nevedomosti a zároveň, ak sa to aj udeje, detegujme to včas, aby sme už zajtra dýchali opäť zdravý a neškodný vzduch.

#ovzdušie #čistota #eco #smart #green