Prebieha údržba...

Skúste to znova neskôr.

Meranie výšky hladiny a čistoty riek

Masové nasadenie kontrolných bodov za minimálne náklady je hlavnou výhodou ANTIK SmartCity riešenia pre oblasť detegovania výšky hladiny vôd a tiež kvality týchto vôd.

Výška hladiny vôd pod dohľadom na mnohých miestach znamená včasné varovanie v prípade prívalových vĺn a teda aj samotnú prevenciu pred povodňami. Následky týchto neskorých varovaní sú často nie len materiálneho charakteru. Vďaka masovému nasadeniu chytrých snímačov od ANTIKu získate okamžité varovanie vďaka IoT siete, nenáročnej na energiu. Snímače detegujúce výšku hladiny vôd totiž fungujú bez potreby napájania el. energiou a ich batérie dokážu plniť svoju funkciu až niekoľko rokov bez akéhokoľvek zásahu, či údržby.

Existujú dva základné spôsoby merania výšky hladiny vodných tokov. Tlakový, ktorý je presnejší a je umiestnený na dne rieky, a potom ultrazvukový, ktorý sníma vzdialenosť povrchu vody od snímača, ktorý je umiestnený napr. na moste nad samotnou hladinou vody.

Viac kontrolných bodov znamená vo výsledku rýchlejšie detegovanie zvýšenia hladiny a teda aj včasné varovanie napr. vyhlásením v rozhlase alebo zaslanou SMS správou.

Kvalita vody v riekach a potokoch

ANTIK SmartCity snímače na meranie kvality vody sú ďalším doplnením konceptu chytrého mesta. Dokážu taktiež prostredníctvom IoT siete vysielať namerané dáta týchto hodnôt priamo na server, pre ďalšiu analýzu.

  • PH,
  • rozpustený kyslík,
  • zakalenosť vody,
  • chemikálie,
  • teplota.

Výhodou je taktiež ich nenáročné rozmiestnenie po technickej, ale aj finančnej stránke. Snímače využívajúce nízkofrekvenčné pásmo dokážu bezúdržbovo vysielať namerané hodnoty až niekoľko rokov.

Náhle zmeny v prípade znečistenia vody sú detegované okamžite. Nie je preto nutné čakať na kritické následky. Skúsme im radšej predchádzať včasným varovaním.

Chov rýb alebo kúpanie v prírode pod kontrolou

Kvalita vody má bezpochyby vplyv na samotné životné prostredie a potravinový reťazec napr. rýb a iných živočíchov. Sledovanie dôležitých parametrov kvality vody je preto na vysokej priečke hodnôt nášho vodného hospodárstva. Merajte kvalitu vôd s ANTIK SmartCity technológiami a riešeniami za minimálne náklady už dnes.

#senzor #water #eco #planet