Prebieha údržba...

Skúste to znova neskôr.

DOMOV>DOPRAVA>
E-MOBILITA

E-MOBILITA

SMART riešenia pre mestá

 

Prechod na elektrický pohon či elektromobilitu vo verejnej aj súkromnej doprave vyzerá byť nezadržateľným trendom, ktorý prichádza aj do každej krajiny. Pre rozumne uvažujúce samosprávy však prináša aj množstvo otázok súvisiacich s jej vplyvom na mestskú infraštruktúru a plánovanie rozvoja územia. Pri úvahe o praktickom nasadení sa navyše objavujú aj riziká súvisiace s návratnosťou investovaných prostriedkov a reálnym úžitkom pre každodenný život občanov.   

ANTIK roky spolupracuje so samosprávami veľkých aglomerácii ako aj rozvíjajúcich sa regiónov pri realizácii riešení pre zlepšenie kvality života obyvateľov. V posledných rokoch hľadáme správne spojenie medzi novými technológiami, ktorými disponujeme a procesmi a vzťahmi v mestách kde by ich nasadenie dokázalo priniesť reálnu zmenu a to nielen v dlhodobom horizonte. Zároveň aj tu aplikujeme našu stratégiu dodávať hotové celky „na kľúč“, kde preberáme kompletnú zodpovednosť za fungovanie produktu a jeho dopad na život v meste.

Produkty E-Mobility

 

Na elektromobilitu sa pozeráme komplexne z pohľadu používateľov, či už sú to obyvatelia, mestské podniky, správa mesta, komerční a neziskoví klienti. Pre nich potom staviame potrebnú infraštruktúru – spolu so samosprávou plánujeme a inštalujeme nabíjacie stanice podľa typu využívania – na sídliskách a miestach práce občanov sú potrebné lacné stanice pre dlhé nabíjanie, ale vo veľkom rozsahu, v miestach tranzitu dopravy a nákupov zasa rýchle výkonné stanice. Infraštruktúru potom dopĺňa servis a prevádzka mikroplatobného systému, ktorý je možné následne rozšíriť na lacné a rýchle platby ďalších mestských služieb akými sú napríklad parkovanie či miestne poplatky.

Veríme, že E-mobilita má svoje miesto v modernom meste už dnes, pričom asi najviac vnímané riziko návratnosti investície prekonávame cenovo dostupnými jednostopovými e-vozidlami – motorkami a skútrami.

 

3 BENEFITY E-mobility:

  • zlomok investičného nákladu oproti bežnému spaľovaciemu autu,
  • zanedbateľný prevádzkový náklad,
  • výrazne nižšie nároky na parkovanie.

Tieto výhody elektromobility predurčujú množstvo cieľových skupín v meste, ktoré ich môžu využívať v rámci zdieľanej ekonomiky, cez komerčné firmy pre zlacnenie a zrýchlenie logistiky tovarov a správu miest pre zvýšenie dostupnosti jej služieb – bezpečnosť prostredníctvom mestskej polície alebo úradníkov, ktorí sú viac v teréne. Všetky dopravné prostriedky dodávame či už ako investíciu alebo ako službu – v rámci e-sharingu občanom alebo modelom prenájmu so zárukou mobility pre mestá a firmy.

 

Takto dostáva úplne iný význam aj samotná nabíjacia sieť. Pri stúpajúcom rozšírení e-motoriek, skútrov, e-kolobežiek je potreba pozornosti mesta na nabíjanie pre občana ľahko vysvetliteľná a pozitívne vnímaná. Samozrejme, nabíjacie stanice musia takto okrem áut podporovať aj nabíjanie elektrických motoriek a elektrobicyklov občanov. V Antiku takto uvažujeme pri každom modeli nabíjačky. 

V ANTIKu veríme, že nasadzovanie elektromobility nemôže byť ospravedlnené len ekológiou, pre dlhodobú udržateľnosť je nutné už dnes pozerať sa aj na ekonomickú návratnosť a najmä praktické využitie pre obyvateľov. Pre naplnenie tohto cieľa vytvárame partnerstvá s rozumne uvažujúcimi mestami a regiónmi po celom svete. Radi sa porozprávame aj s vami.

Produktový rad