Prebieha údržba...

Skúste to znova neskôr.

DOMOV>DOPRAVA>
MESTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

MESTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

 

SMART parkovanie predstavuje systém informovania o parkovaní v okolí. Parkovanie vníma z pohľadu jedného parkovacieho miesta.

Užívateľovi (vodičovi) poskytuje informácie o obsadení jednotlivých parkovacích miest v okolí, rovnako mu prináša v zjednodušenej forme všetky informácie o parkovacích obmedzeniach a parkovacej politike v oblasti. 

Sprístupňovaním informácií o využívaní parkovacích miest s rozdelením na ulice a mestské zóny bežným ľuďom (vodičom), mestu a obciam dokážeme napomôcť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu hľadaniu voľných parkovacích miest, tým k zníženiu emisií a dopravných zápch vznikajúcich kvôli problémom s nájdením voľného parkovacieho miesta, mestám a mestskej polícii k optimalizácii parkovacích miest pomocou vizualizácií, štatistík a prediktívnych parkovacích modelov.

 

PRE MESTÁ A OBCE 

Inteligentné parkovanie poslúži obciam, mestám a magistrátom ako podporný prostriedok pri organizovaní a plánovaní parkovacej infraštruktúry v mestách  podľa reálnych potrieb obyvateľov. Okrem možnosti zobrazovania voľných parkovacích miest pre rýchle a efektívne parkovanie v mestách poskytuje aj vizualizácie, štatistiky a predpovedné parkovacie modely, ktoré mestá môžu využiť v rámci rozvoja parkovacej infraštruktúry, pri definovaní parkovacích politík a na maximalizáciu ziskov z parkovania tak, aby získané prostriedky mohli byť ďalej využité čo najefektívnejšie a na miestach s kritickou situáciou v parkovaní.

Náš systém poskytuje dáta o parkovaní a analýzy mesta - tvorí systém Smart City Parking.

 

VYUŽITIE 

Mestám môže systém pomôcť s parkovaním na miestach, kde platí zákaz a prostredníctvom správne umiestnených parkovacích senzorov, tak zabrániť blokovaniu dopravy. V prípade takého parkovania na vyhradených miestach bude upovedomená mestská polícia a nedisciplinovaní vodiči už nebudú blokovať výjazdy z brán alebo chodníky.

Osadenie parkovacích senzorov je relevantné aj pre rezidentov a prenajímateľov parkovacích miest. Zabránia obsadeniu prenajatých miest zle parkujúcim vozidlom a časovým obštrukciám z jeho odtiahnutím.

 

2 TYPY SENZOROV:

Nadzemné

Podzemné

 

Snímače sú vyvinuté špeciálne pre účel inteligentného parkovania na komunikačnej technológii LoRaWan, ktorej hlavnými výhodami sú široký dosah a nízka energetická náročnosť, vďaka ktorej dokážu vydržať v bežnej prevádzke viac ako 10 rokov. Všetky dáta, ktoré získavame zo senzorov, sú sprístupnené používateľom na sledovanie aktuálnej obsadenosti parkovacích miest, no sú aj ďalej využívané pre sledovanie historickej obsadenosti parkovísk. Používatelia, ale hlavne mestá a magistráty, tak napríklad môžu sledovať štatistiky týkajúce sa obsadenosti parkovísk a parkovacích miest v jednotlivých dňoch, môžu si zobraziť súhrnné štatistiky v určitých obdobiach alebo si priamo môžu zobraziť vývoj situácie parkovania v prehľadných grafoch.

 

 

 

Antik LoRaWan nadzemný parkovací senzor umožňuje obyvateľom miest a samosprávam detegovať obsadenosť konkrétnych parkovacích miest. Senzor nepretržite monitoruje stav parkovacieho miesta použitím citlivého geomagnetického snímača. Zmena obsadenia miesta je okamžite prenášaná do nadradeného systému. Zariadenie sa jednoducho nasadzuje namontovaním na povrch parkovacieho miesta a upevnením na dve skrutky v hmoždinkách. Toto riešenie je vhodné predovšetkým pre použitie v interiérových parkoviskách alebo v lokalitách, kde nie je potrebné vykonávať letnú údržbu.
 
Zariadenie môže byť voliteľne vybavené prenosom dát cez NB-IoT sieť alebo LoRaWan.

 

 

 

Spoločnosť Antik ponúka  patentovaný Antik LoRaWan podzemný parkovací senzor umožňuje obyvateľom miest a samosprávam detegovať obsadenosť konkrétnych parkovacích miest. Senzor nepretržite monitoruje stav parkovacieho miesta použitím citlivého geomagnetického snímača. Zmena obsadenia miesta je okamžite prenášaná do nadradeného systému.

Zariadenie sa nasadzuje do predvŕtanej diery pod parkovacím miestom s priemerom 40mm a hĺbkou 120mm. Toto riešenie je vhodné hlavne pre vonkajšie parkoviská vzhľadom na to, že nepredstavuje žiadne obmedzenie pre zimnú údržbu.

 

Snímač je plne kompatibilný s LoRaWan štandardom, čo zaručuje dlhú životnosť a prenos dát na veľkú vzdialenosť. Snímač podporuje európsky frekvenčný rozsah 868MHz, rozsah pre USA a Kanadu 900-930 MHz, rozsah pre Indiu 865MHz , 923MHz pre Indonéziu a Singapur a tiež 915MHz rozsah pre Austráliu.

 

Antik SmartCity Parking system prináša riešenie, ktoré pomocou IoT siete a chytrým parkovacím senzorom nad zemou alebo pod zemou umožňujú detegovanie vozidla na parkovacom mieste. Výstupom týchto senzorov sú okamžité dáta o počte obsadenosti parkoviska. Infotabule nám zdelia situáciu o počte voľných parkovacích miest, prípadne dokážu navigovať vodičov v parkovacích domoch.

Parkovacie senzory fungujú aj ako prevencia pri nesprávnom parkovaní.

Senzor deteguje nesprávny spôsob parkovania

 

Mesto si môže umiestniť parkovacie senzory do zeme na miestach, kde je častý výskyt nesprávneho parkovania.
Systém automaticky notifikuje, ak vozidlo zaparkovalo napr. v zákaze státia a pod.

Antik SmartCity Parking system v spolupráci s Antik SmartCity Security kamerovým systémom umožňuje okrem riadenia parkovacieho domu detegovať EČV vozidiel a otvárať a zatvárať závory. Zaujímavým faktorom je aj nízka finančná náročnosť, ktorú zvládnu aj menšie obce. Pri problematike parkovania je častokrát možné využiť navyše aj formu rôznych dotácií zo štátneho rozpočtu alebo od Antiku.

Senzor deteguje EČV

 

Produktový rad