Prebieha údržba...

Skúste to znova neskôr.

DOMOV>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE>
ZÁLEŽÍ NÁM NA TOM, ČO DÝCHAME

ZÁLEŽÍ NÁM NA TOM, ČO DÝCHAME

 

ANTIK prispieva k zdravej atmosfére v Košiciach nielen tým, že vytvoril bikesharingskútersharing alebo je výhradným predajcom elektrických motoriek SOCO – snaží sa zlepšovať kvalitu vzduchu v metropole východu aj svojím ďalším produktom.

Bikesharing spustený v Košiciach

Vzduch v Košiciach zaplavili dva najväčie mestské výrobné podniky najmä spaľovaním uhlia. Podľa odhadov Európskej komisie sú obyvatelia Slovenska na štvrtom mieste spomedzi 25 sledovaných krajín vo vystavení jemných prachových častíc.

Riešením je Snímač kvality ovzdušia a fakticky aj vytvorená celá IoT sieť od ANTIKu.

Meranie kvality ovzdušia v čoraz viac zastavaných mestách a obciach si vyžaduje viac kontrolných bodov. Práve koncept SmartCity vďaka IoT od ANTIKu umožňuje týchto bodov rozosiať omnoho hustejšie. Sídlisko bližšie k vzdialenej fabrike bude pod drobnohľadom a pozorným snímačom neunikne ani časť mesta pri železnici. Hustota dopravy, prašnosť a hlavne koncentrácia emisií má radikálny vplyv na kvalitu ovzdušia. 

Viac monitorovacích miest znamená cielené riešenia a čo je kľúčové, aj včasnú prevenciu napr. pred dýchacími ťažkosťami a pod. Hlavným využitím senzoru je monitorovanie koncentrácie v industriálnom, agrikultúrnom a rezidenčnom prostredí. Zariadenie by nemalo byť ničím zakryté, aby nedochádzalo k falošnému reportovaniu teploty.

Výhodou je, že snímače v ANTIK IoT sieti na svoju prevádzku vyžadujú len minimálne nároky na odber energie. Ich batérie majú trvácnosť až 6 a viac rokov. Nevyžadujú si žiadnu špeciálnu údržbu, sú rozmiestnené kdekoľvek je to potrebné. Namerané dáta putujú priamo do systému prostredníctvom nízkofrekvenčného pásma sieti ANTIK IoT, ktorá ma na elektrickú energiu rádovo nižšie nároky. 

 

Zariadenie meria koncentráciu CO2 vo vzduchu. Ráta sa v časticiach k miliónu (ppm).

Priemerne sa vo vzduchu namerá okolo 350 ppm. Ak sa koncentrácia CO2 zvýši, povedzme, na 700, pochopiteľne to na ľudí vplýva negatívne. Dôležitým faktorom je počet osôb v miestnosti, ako dlho sa zdržiavajú na jednom mieste alebo v akom stave je vetranie.  

 

Cena celkového ANTIK SmartCity IoT riešenia pre oblasť merania kvality ovzdušia je pre nízke nároky dostupná prakticky pre každé mesto či obec na Slovensku.

 

 

ANTIK SMART slovník:

 

IoT (Internet of things – Internet vecí) – Sieť fyzických zariadení, vozidiel, domácich spotrebičov, ktoré sú vybavené elektronikou, softvérom, senzormi a sieťovou konektivitou umožňujú vzájomne prepojiť tieto zariadenia a vymieňať si dáta