Prebieha údržba...

Skúste to znova neskôr.

DOMOV>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE>
CHYTRÝ ODVOZ ODPADU

CHYTRÝ ODVOZ ODPADU

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým ako vlastne funguje verejná služba ako odvážanie odpadu?

 

Azda nejeden detský sen bolo stať sa smetiarom a hádzať odpadkové koše do obrovského auta na ulici. Dnes, žiaľ, veľakrát nastane situácia, keď smetiari urobia doslova zbytočný výjazd za zberom odpadu a vrátia sa s poloprázdnym autom. Vyhnúť sa takému nerozumnému zaobchádzaniu, či už zo strany míňania pohonných látok, alebo v rámci časového harmonogramu pracovníkov má na starosti senzor, ktorý dokáže detegovať naplnenosť, resp. nenaplnenosť kontajnerov.

Detektor identifikuje naplnenosť kontajnerov

 

Detektor naplnenosti odpadových nádob pracuje na sieti LoRaWAN / NB-IoT a na zistenie hladiny odpadu v kontajneri používa ultrazvukový senzor. Jedná sa o ultrazvukový diaľkometer pre vyhodnotenie stavu kontajnera. Smart senzory monitorujú akýkoľvek druh odpadu – zmiešaný, sklo, plasty, papier, ale aj oblečenie, bio odpad, tekutiny, elektroodpad, kovy atď. Každý senzor je vodotesný a vzdorný voči fyzickým nárazom. Do aplikačného servera prenáša v pravidelných intervaloch percentuálny stav nádoby cez Gateway pomocou jednej alebo druhej spomenutej siete, a teda presne podľa potreby je možné naplánovať efektívny odvoz odpadu.

 

Snímač podporuje rozsah pre:

  • Európsku frekvenciu – 868 MHz
  • USA a Kanadu – 900-930 MHz
  • Indiu – 865 MHz
  • Indonéziu a Singapur – 923 MHz
  • Austráliu – 915 MHz

Detektor naplnenosti odpadových nádob

 

Ľudia nie sú vôbec limitovaní vo výbere siete. V závislosti od dostupnosti v danej lokalite a signálu si zákazník vyberie sieť, ktorá mu vyhovuje. Tým, že dokáže voliteľne fungovať na nízkofrekvenčnej LoRaWAN alebo NB-IoT sieti, zaručuje dlhú životnosť (až 10 rokov) a prenos dát na veľkú vzdialenosť. Kompatibilita s GPS monitoringom mestských vozidiel robí z tejto funkcie múdreho asistenta: 

  • Pri lepšom manažovaní vozového parku
  • Pri vystopovaní vozidla pri krádeži
  • Chytré prehľady a kniha jázd
  • Pri transparentnosti využívania vozidiel
  • Nižšie náklady na pohonné hmoty

 

 

Najväčšími producentmi odpadu sú firmy a odvetvie priemyslu. Náklady na spracovanie a zvoz odpadu neustále rastú a spoločnosti s pro-environmentálnym záujmom hľadajú spôsoby, ako znížiť objem odpadu, ktorý generujú. Populárny obchodný zámer v súčasnosti je „zero waste“. Odvetvia, kde je väčšina nákladov spojených s odpadom, sú presne tie spoločnosti, kde je nevyhnutné maximálne optimalizovať správu odpadu.

Príkladnými užívateľmi technológie sú priemyselné parky, diaľniční operátori, supermarkety, nemocnice, laboratóriá, firmy, ktoré zabezpečujú zber elektroodpadu alebo spoločnosti poskytujúce facility management.

 

 

ANTIK SMART slovník:

LoRaWan – Sieť, kde pracuje LoRa

LoRa (Long Range) – Riešenie pre bezdrôtový prenos dát s cieľom nízkej spotreby a nákladmi, kde postačí malý dátový tok

IoT (Internet of Things – Internet vecí) – Sieť fyzických zariadení, vozidiel, domácich spotrebičov, ktoré sú vybavené elektronikou, softvérom, senzormi a sieťovou konektivitou umožňujú vzájomne prepojiť tieto zariadenia a vymieňať si dáta

NB-IoT – Úzkopásmový Internet vecí

Gateway – Sieťový prechod – brána, v počítačových sieťach uzol, ktorý spája dva odlišné protokoly

Zero waste – životný štýl bez tvorby odpadu, skládkovania či spaľovania